PRESENTA LA TEVA APP PER AL SECTOR AGROALIMENTARI O RURAL I GUANYA 3.000€!

Busquem les millors apps que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural i que ajudin a que el sector sigui més competitiu i innovador.

Dues modalitats de participació:

 

Per què has de participar als premis Ruralapps?
  • Reconeixement del sector

  • Gran impacte als mitjans de comunicació

  • 3.000€ de premi 

  • Més de 100 candidatures presentades en 4 edicions
 

MÉS INFORMACIÓ: Consulta la guia RURALAPPS 2018 o contacta amb el Servei d'Innovació Agroalimentària del DARP: sia.daam@gencat.cat | 93 304 67 00 
o amb Eurecat: events@eurecat.org | 93 238 14 00 Unitat Esdeveniments Institucionals i de Negoci

 
 
 
AVIS LEGAL:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació sobre Protecció de Dades

Responsable:
FUNDACIÓ EURECAT
G66210345
Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
legal@eurecat.org
Dades del delegat de protecció de dades: dpo@eurecat.org
• Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar la seva participació en aquesta activitat.
• Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment prestat per l’interessat per a aquesta activitat.
• Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. 
• Drets: Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les seves dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable o a l’adreça de correu electrònic legal@eurecat.org.
• Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.


FUNDACIÓ EURECAT
l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.